Geskiedenis van belasting in verskillende beskawings

'N Belasting is 'n verpligte finansiële heffing of 'n ander soort heffing wat deur 'n nasionale organisasie op 'n belastingpligtige gedwing word om staatsbesteding en talle openbare uitgawes te befonds.

Histories was daar geen regerings nie, maar ons het indringers, konings, Europese ondernemings en selfs gelowe gehad wat belasting van hul ryk ingesamel het. Hier is die geskiedenis van belasting in verskillende beskawings.

Egiptiese belasting

Die eerste ontdekte belastingbeleid was in Antieke Egipte in 3000, vC in die Eerste Era van Egipte van die Ou Koninkryk van Egipte. Die vroegste en mees beroemde vorm van belasting was die tiendes en korwe. Die korvée was dwangarbeid wat aan die staat aangebied is deur kleinboere wat te arm was om ander soorte belasting te betaal. In die onlangse onthulde historiese dokument word in die gevolgtrekking gekom dat die farao 'n tweejaarlikse toer deur die koninkryk sou onderneem om tiendes van die mense te ontvang. Een van die items wat die meeste in antieke Egipte gereeld belas is, was kookolie, wat dwarsdeur tekorte deur die Egiptiese geskiedenis opgelê is. Egiptiese belastings het uiteindelik so algemeen bekend geword dat hulle selfs in die Bybel opgeteken is, "gee die Farao 'n vyfde daarvan as dit kom,"

Athene, Griekeland

In Griekeland was die oorlog 'n lewenstyl en dit het baie gekos. As sodanig het Atheners hul inwoners vir oorlogskoste belas met 'n belasting wat hulle 'eisphora' genoem het. Die mees historiese faktor van hierdie belasting was dat dit niemand gespaar het nie, wat baie mense as die eerste demokratiese belastingstelsel beskou, aangesien die geld ná die oorloë dikwels aan die mense teruggegee is. Daar is ook 'n mate van dokumentasie oor 'n belasting wat op immigrante (of enige persoon sonder 'n Atheense vader en moeder) is geplaas, genaamd 'metoikion'.

Persiese Ryk

In die Persiese Ryk het Darius in 500 vC 'n volhoubare belastingstelsel ingestel. Die Persiese belastingstelsel is aangepas vir elke Satrapy (die gebied wat deur 'n Satrap of landelike goewerneur beheer word). Daar was ongeveer 20 tot 30 Satrapies in die ryk, en elkeen is beoordeel volgens die veronderstelde produktiwiteit. Dit was die plig van die Satrap om die verskuldigde bedrag in te vorder en na die bewaarplek te stuur, nadat hy sy uitgawes afgetrek het. Die benodigde hoeveelhede uit die verskillende streke het 'n duidelike beeld van hul ekonomiese potensiaal gegee.

Caesar en Rome

Belasting genaamd “portoria” is die eerste keer in Rome gehef op uitvoer en invoer na die stad. Portoria was oefenpligte vir goedere wat die hawens verlaat of binnekom. Caesar Augustus, wat nou aangewys word as 'n geniale belastingadministrateur van sy tyd, het individuele stede die taak gegee om belasting in te vorder. Hy het ook verkoopsbelasting op slawe van 1% tot 4% verhoog en 'n fooi geskep om aftreefondse vir die weermagoffisiere in te samel.

Islam en Britse soutbelasting in Indië

Nadat die Mughals Indië binnegeval het, het Islamitiese heersers Jizya ('n belasting op gevange nie-Moslems) opgelê. In Indië het hierdie belasting in die 11de eeu begin. Aan die ander kant het die Britte die soutbelasting in Indië aangekondig en geïmplementeer nadat hulle die verskillende provinsies gevange geneem het.

Groot-Brittanje

Die inval in die Romeinse Ryk het moontlik die vlam vir eerste belasting in Engeland begin. Gedurende die 11de eeu het Lady Godiva se man, Leofric, graaf van Mercia, gesê hy sal belasting verlaag as sy naak op 'n perd deur die strate kan ry. Lady Godiva het die nou beroemde rit gedoen en belasting vir haar mense verlaag.

Die Franse Revolusie

Voor die Franse Revolusie het die burgerlike opstand geleidelik op die skouers van hoë belasting vir laer klasse gelê. Terwyl edeles en predikante vrygestel was van die gelde, was arbeiders en daaglikse loonwerkers dit nie. Die belastinggaping het die laer klasburgers magteloos laat om hofkoste te betaal, wat geregtigheid onbekostigbaar maak, behalwe deur die rykes wat genoeg is om dit te bestuur. Terwyl die presiese oorsaak van die Franse Revolusie nog tot vandag toe bespreek word, meen baie argiviste dat hierdie onregverdige en hoë belasting 'n belangrike bydraende faktor tot die burgerlike onrus was.

Was dit die moeite werd om te lees? Laat ons weet.