ETIESE BELEID

NYK DAGLIKE ETIESE BELEID

aanhef

As joernaliste soek ons ​​die waarheid en streef ons daarna om 'n verantwoordelike en regverdige blik op die wêreld te bied. Die koerant is ons kragtige voertuig, en ons poog om die publiek met respek in die gesig te staar.

Ons mag moet verantwoordelik gebruik word. Ons notaboeke en kameras is kaartjies in mense se lewens, heilige wêrelde en komplekse instellings.

Ons taak is om die aktiwiteite van ander intensief na te gaan as waghonde wat gesag uitdaag en stemlose stemme gee. Ons eie optrede moet ewe intens nagegaan word. Ons moet deursigtig wees.

Deursigtigheid word gewen deur akkuraatheid, deernis, intellektuele eerlikheid en 'n introspektiewe missie om volledige, kontekstuele sienings van ons wêreld oor te dra. As ons deursigtig is, voer ons ons professionele lewe aan asof al ons kollegas en ons lesers oor ons skouers waak.

Ons doel is om elke dag te begin en te eindig met 'n primêre verpligting tot die reg van die publiek om dit te ken.

Met elke etiese litteken bedreig ons 'n delikate verhouding met lesers. Etiese oortredings oortree swaarverdiende vertroue en verbreek ons geloofwaardigheid.

Om die gemeenskap behoorlik te begryp en te weerspieël, moet ons deeglik en van harte daarin leef. Die voortdurende spanning om 'n beter samelewing te eis, terwyl hy nog daarin woon, is 'n verpligting vir 'n passievolle en deernisvolle joernalis. Ons moet onafhanklik wees sonder om van mekaar los te maak.

Etiek is die konstante proses om hierdie lyne te ondersoek en te trek. Dit is 'n gemeenskaplike poging, en ons moet mekaar aanspreeklik hou ter beskerming van ons waardes. Hierdie waardes moet deur middel van 'n gesprek met ons gewete, ons kollegas en ons leiers, beide vir die openbare belang en ons eie professionele opleiding.


NUUSVERKLARING: AKKURAATHEID, FAIRNESS EN BRONNE

Om ons verhale vas te pen, kan so eenvoudig wees as om drie mense te bel - of so onthutsend as om maande te spandeer om die nie-essensiële, die gerugte, die rooi harings weg te hak.

Ons doel is om die feite met presisie en konteks te lewer.

Ons glo daaraan om nie net albei kante te kry nie, maar ook 'alle' kante.

Die beste verhale is multi-afkomstig. Feite word drievoudig nagegaan. Kwessies is gebalanseer met uiteenlopende sienings en bronne.

Hulle is eenvoudig so volledig as moontlik.

Anonieme bronne

NYK Daily verwag dat die inligting op sy bladsye akkuraat toegeskryf sal word. Anonieme bronne is 'n laaste uitweg. In die openbare belang kan anonieme verkryging egter 'n belangrike hulpmiddel wees om verborge waarhede bloot te lê, terwyl diegene wat skade berokken kan word beskerm word.

Die gebruik van anonieme of vertroulike bronne in 'n verhaal moet deur die besturende redakteur / nuus of die redakteur goedgekeur word. Verslaggewers moet die bron se toeganklikheid tot die inligting en die geloofwaardigheid van die bron kan kenmerk, en daar word van hulle verwag om die identiteit van die bron aan redakteurs bekend te maak.

In die verlening van vertroulikheid moet die verslaggewer na oorleg met die redakteur 'n duidelike begrip van die bron verkry oor hoe die inligting en toeskrywing in die verhaal aangebied sal word. Sorg moet gedra word as u terme gebruik met bronne soos 'off the record', 'not for attribution' en 'background'. Verskillende mense kan verskillende begrippe verstaan. Verslaggewers moet met bronne spesifiek wees, en hulle moet duidelik aan die redaksie verduidelik hoe die bron glo dat die inligting gekenmerk sal word.

Voordat 'n anonieme bron gebruik word, moet daar baie gewig gegee word aan die vraag of die inligting deur die bronne deur ander bronne gestaaf kan word. Ons moet ons afvra of die bron se inligting 'n persoonlike agenda dien wat die groter openbare belang te bowe gaan.

Ons moet aan ons lesers kennis gee van die verkrygingstegnieke by die skryf van verhale sonder tradisionele attribusiestyle.

As 'n anonieme bron gebruik word, moet 'n rede, indien moontlik, in die verhaal aangehaal word om die bron se identiteit te beskerm (vrees vir werkverlies, vrees vir veiligheid, ens.).

Anonieme verkryging wat in narratiewe projekte gebruik word, moet gebaseer wees op onderhoude met veelvuldige bronne met direkte kennis van die besonderhede. Hierdie tegniek moet duidelik in die verhaalpakket uiteengesit word, soos in die aantekening van 'n redakteur.

Verhoudings met bronne is heilige trusts. Sorg moet gedra word om frasering te vermy wat per ongeluk 'n vertroulike bron kan identifiseer. Verslaggewers moet begrip kry met bronne oor wie en hoeveel mense kennis sal hê van vertroulike inligting. In sommige situasies kan dit voldoende wees om 'n bron in te lig dat sy of haar identiteit “beskerm word deur NYK Daily.”

In sommige verhale kan redakteurs verslaggewers vra om met vertroulike bronne te bespreek wat die reaksie van die bron sou wees as 'n hof die koerant en / of die verslaggewer beveel om sy inligtingsbron bekend te maak. Die bron se bereidwilligheid om in die openbaar geïdentifiseer te word en getuig van die inligting wat hy of sy verskaf het, kan bepaal of sekere sensitiewe inligting gepubliseer word.

'N Ooreenkoms om die identiteit van 'n bron te beskerm, skep 'n ooreenkoms met die verslaggewer en die Pos. Die ooreenkoms moet gebaseer wees op die begrip dat die bron eerlik is. Ons moet aan die bron sê dat as hy / sy oneerlik met ons is, die belofte van identiteitsbeskerming negeer word. Met ander woorde, “NYK Daily sal jou beskerm. Maar as u vir my lieg, is die belofte van vertroulikheid nietig. ”

Persoonlike Verhoudings

In sy kern poog die etiekbeleid van The NYK Daily om belange-botsings en selfs die voorkoms van belangebotsings uit te skakel. Die enjin vir daardie beleid is eerlikheid, volledige openbaarmaking en bereidwilligheid om kwessies wat opduik te bespreek.

NYK Daily erken dat personeellede aan 'n hoë standaard gehou word, en erken ook dat dieselfde standaard nie lewens van eggenote, geliefdes, naaste vriende of medewerkers kan reguleer nie.

Sommige riglyne:

  • Personeellede moenie oor familielede, vriende of naasbestaandes skryf, fotografeer, illustreer of nuus oordeel nie. Dit is 'n duidelike uitsondering dat kolomme of die skrywer se verhaal in die eerste persoon vertel word.
  • Personeellede moet 'n afdelingshoof in kennis stel van vriendskappe of verhoudings wat 'n botsing van belange kan wees. Die bedoeling is nie om 'n werknemer se persoonlike lewe te beperk nie, maar om potensiële konflikte op te los.
  • Raadpleeg 'n afdelingshoof as u twyfel - en as daar situasies ontstaan.

Honoraria en sprekende verbintenisse

NYK Daily moedig personeellede aan om openbare verskynings te maak, maar volg hierdie riglyne:

  • Senior redakteurs moet geraadpleeg word voordat toesprake rakende u rol as Pos-werknemer aanvaar word; dit sluit televisie- en radio-optredes in. As personeellede gereeld op 'n nuusonderhoud of besprekingsprogramme gereël het, of gereeld deur mediakantore gevra word, is dit nie nodig dat die toesighouer die aanvanklike goedkeuring goedkeur nie.
  • Personeellede moet nie inligting bekend maak wat NYK Daily tot 'n mededingende nadeel sal stel nie. Met ander woorde, moenie die papier aftrek nie.
  • Personeellede moet gemerk word as Pos-werknemers wanneer verskynings verband hou met u rol as 'n NYK Daily werknemer. Nuusverslaggewers moet dieselfde onpartydigheid as in gedrukte vorm hou, terwyl 'n rubriekskrywer of redaksieskrywer menings kan lewer.
  • Personeellede moet nie gelde aanvaar van vakbonde-verenigings, bedryfsgroepe, agentskappe of regeringsentiteite wat deur NYK Daily gedek word nie. Personeellede kan betaling van universiteite en ander nie-winsgewende organisasies aanvaar organisasies tensy die werknemer hierdie organisasies dek.
  • Vermy organisasies wat belange-botsings sou veroorsaak. Werknemers kan met groepe praat wat hulle dek as hulle die werk wat hulle doen, verduidelik of ontleding aanbied.
  • Skrywers vir meningsbladsye mag met groepe praat waaroor hulle skryf om hul posisie of die stand van die NYK Daily te verklaar.

Vryskutwerk

Geen vryskutwerk mag in direkte kompetisie met NYK Daily vir media gedoen word nie. Werknemers moet alle vryskutwerk vooraf aan 'n senior redakteur bekend maak, sodat daar bepaal kan word of die werk deur die bestuur beskou word as in direkte kompetisie met NYK Daily. 'N Riglyn: Geen betaalde of onbetaalde vryskutwerk moet NYK Daily opspoor nie.

Boekkontrakte en ander projekte

NYK Daily werknemers mag nie projekte aangaan wat projekte, boeke en draaiboeke vir televisie en film insluit, wat hulle in 'n sakeverhouding plaas met iemand of enige entiteit wat hulle dek nie.

Projekte oor iets of iemand wat werknemers in die verlede gedek het, kan aanvaarbaar wees, maar moet vooraf bespreek word met die besturende redakteur / nuus of die redakteur om moontlike konflikte te identifiseer.

As die onderwerp die werkopdrag van die NYK Daily-werknemer by die koerant behels, is dit nie toegelaat om inligting wat verkry is tydens die werk by NYK Daily te bewaar nie, met ander woorde, om dit vir die boek te stoor nie.

Daar is tye wanneer meer beperkende toeskryfstandaarde in die koerant en selfs die verloop van tyd 'n skrywer in staat stel om inligting oor te dra en stories te vertel wat nie in NYK Daily was nie.

Alle boekaanbiedings, web- of ander mediaprojekte moet vooraf met die besturende redakteur / nuus of die redakteur bespreek word. Sonder toestemming van die bestuur mag geen werknemer aan 'n projek deelneem wat sy of haar skakel met NYK Daily benut nie

Laastens, as boek- of draaiboek-onderwerpe 'n onderwerp heeltemal buite die NYK Daily-opdrag van die skrywer behels, hetsy fiksie of nie-fiksie, word die outeurs verstaan ​​dat hulle hulself verteenwoordig - en nie die koerant nie - in persoonlike verskynings of media-onderhoude wat aan die projek gekoppel is.

Implementering

Die doel van hierdie etiekbeleid is om die geloofwaardigheid van NYK Daily te beskerm. Vrae oor die beleid of die toepassing daarvan op 'n spesifieke omstandigheid moet met 'n toesighouer bespreek word. Openbaarmaking en bespreking is noodsaaklik vir etiek in die nuuskamer.

Dissipline of ontslag van werknemers ingevolge die etiese kode is vir regte redes.